Paardentherapie
 

Inleiding

Tot aan 2012 had de praktijk ten behoeve van het verrichten van paardentherapie een contract met Dimence te Zwolle. De heer van Lieshout bood paardentherapie aan in zijn praktijk onder verantwoordelijkheid van Dimence te Zwolle.

In verband met bezuinigingen is dit contract beeindigd. Daarmee is ook de Paardentherapie beëindigd. Paardentherapie is een vorm van lichaamsgerichte psychotherapie. Het is een vorm van psychodynamische therapievorm, die is opgenomen in de GGZ-richtlijnen van het Trimbosinstituut en wordt daar “veelbelovend” genoemd. Deze psychotherapie is bedoeld voor mensen met problematiek die in de persoonlijkheid verankerd is en waarvoor structurele verandering nodig is. De problemen bestaan meestal uit conflicten in relaties en uit snelle wisselingen in het beeld dat iemand heeft van zichzelf en van anderen. Daardoor kunnen stemmings- en angstklachten en gedragsproblemen ontstaan. De paardentherapie is geïndiceerd voor cliënten, bij wie (overdrachts)gevoelens in een gesprekstherapie onaangesproken blijven. Deze therapievorm biedt zodoende een uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van de transference focused psychotherapy.

Indicatie

Paardentherapie is bedoeld voor mensen, die denken aan het volgen van psychotherapie, omdat zij het gevoel hebben dat er meer in hen zit, dat er groeimogelijkheden in hen zijn, die niet aangesproken zijn/worden in een gesprekstherapie. Paardentherapie is geschikt voor mensen, die weinig veiligheid/vertrouwen voelen in een gesprek met een psychotherapeut, die te angstig, gevoelig of juist te afwerend en/of onverschillig zijn. Voor mensen die slechts vertrouwen op wat zij zichzelf leren. Paardentherapie is geschikt voor mensen die geen reden, behoefte of nut zien om te praten, of die moeite hebben om de inzichten van een gesprekstherapie te vertalen naar het dagelijks handelen.