Kosten vergoeding
 

Financiële kosten. 

Psychotherapie valt onder uw basisverzekering: voor iedere Nederlander wordt psychotherapie vergoed door zijn/haar verzekeraar. Voor vergoeding is wel een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk. Uw klinisch psycholoog en/ofpsychotherapeut dient een BIG registratie te hebben. De vergoeding is onbeperkt.

Ik heb een contract met alle zorgverzekeraars hier in den lande.

Vanaf 1 januari 2013 is er geen eigen bijdrage meer verplicht. Wel wordt het eigen risico in rekening gebracht, zo nodig, door uw zorgverzekeraar.

Vanaf 1 januari 2012 wordt, bij het niet verschijnen op een afspraak of wanneer minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, de zitting in rekening gebracht bij U (95 euro). Het is aan de therapeut toegestaan de zitting bij U in rekening te brengen, omdat uw verzekeraar dit niet meer betaald vanaf 1 januari 2012. Wanneer tijdig wordt afgezegd worden geen kosten in rekening gebracht.

 

De kosten van supervisie, leertherapie en ook de psychotherapie, die U zelf betalen wilt, bedragen 100 euro per sessie vanaf 01-01-2022